Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Kontakt

796-600-429

Adres

Rzeszów, Fredry 4/58

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

  • Zostałeś pokrzywdzony przestępstwem?
  • Jesteś osobą najbliższą osoby pokrzywdzonej przestępstwem?
  • Występujesz w charakterze świadka?

PROJEKT NIW

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie rozpoczął w maju
bieżącego roku realizację projektu pod nazwą „ Nie chcę być bezradnym – znajdę pomoc”.

INFORMATOR

Informator instytucji pomocowych w różnych kategoriach przekroczenia prawa, działających na terenie powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, leżajskiego, ropczycko – sędziszowskiego, dębickiego i strzyżowskiego.

Інформація для біженців з України

Якщо ви біженець і не знаєте польської мови, скористайтеся допомогою нашого центру.

Oferta nieodpłatnych warsztatów edukacji prawnej dla dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.

Dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowano ustawę o przeciwdziałaniu lichwie. Ustawa precyzyjnie określa, gdzie zaczyna się lichwa. Zawiera jasną definicję kosztów pozaodsetkowych, wprowadza każdorazowe badanie zdolności kredytowej, a także większy nadzór nad instytucjami pożyczkowymi.

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego w ramach Rządowego Planu Wspierania Organizacji Poradniczych – edycja 2022 na realizację zadania publicznego pn. „Wiedza kluczem do
lepszej i skuteczniejszej pomocy”

Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, mamy możliwość realizowania akcji informacyjnej, która ma na celu edukacje, wsparcie i ochronę najbardziej potrzebujących członków naszej społeczności.